Przewierty sterowane

Nasze realizacje

W ciągu ostatnich lat zrealizowane inwestycje jako podwykonawcy takich firm jak Budimex S.A., ZRUG Zabrze S.A., PRDIM sp. z o.o. Kędzierzyn Koźle

  • Budowa autostrady A1 Piekary Śląskie – Pyrzowice (drenaż francuski, sączki podłużne, kanalizacja deszczowa i sanitarna, przepusty z rur PEHD)
  • Budowa autostrady A4 Dębica – Rzeszów (przepusty betonowe fi500, przepusty z blachy falistej fi600-fi1500)
  • Budowa autostrady A4 Dębica – Tarnów (przepusty PEHD fi400-fi1200)
  • Budowa autostrady A4 Rzeszów – Jarosław (przepusty betonowe fi600-fi1500, przepusty z blachy falistej fi1500-fi2800)
  • Budowa DTŚ Katowice – Gliwice część zachód od węzła z DK 88 do ul. Baildona w Gliwicach (przebudowa sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia PE fi63-fi400
  • Budowa gazociągów średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Ofiar Katynia, Kopalnianiej, Pod Borem, Ziemskiej w Zabrzu – budowa sieci gazowej fi 110-fi225
  • Budowa hali magazynowej Panatoni – wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej
  • Budowa centrum handlowo-usługowego Ruda Śląska wykonanie oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej
  • Przebudowa sieci gazowej Ruda Śląska od SRP Walenty do gazociągu fi225 w ul. Chorzowskiej