Perspektywy pracy młodego inżyniera

Studia techniczne nie zawsze są łatwymi studiami. Jednak osoby, które je ukończą mają szansę na rozwój i znalezienie dobrze płatnej pracy. Inżynierowie to jena z grup zawodowych, która kumuluje najbardziej pożądanych specjalistów, a biuro inżynierskie to tylko jedno z możliwości, jakie czekają na osoby kończące tego typu studia. Jakie są perspektywy młodego inżyniera?

Wykształcenie kadr

Obecna sytuacja jaka panuje na rynku pracy wynika z rozwoju gospodarczego Polski – pojawiają się nowe zawody związane z branżą IT, powstają nowe firmy, a cyfryzacja wymaga tworzenia nowych stanowisk pracy. Niestety przygotowanie kadr nie zawsze jest adekwatne do wymagań pracodawców, a oferty wakatów nie zawsze zadowalają pracobiorców.

Za najbardziej pożądane przez zatrudniających kierunki uważa się: informatyka, budownictwo, mechatronika, automatyka i robotyka, elektronika, jaki również architektura i logistyka. Osoby, kończące takie studia, przeważnie szybko znajdują pracę w zawodzie. Przeprowadzone przez ManpowerGrup badania „Niedobór talentów 2016/2017” ukazały, iż 45% pracodawców w Polsce deklaruje trudności w zatrudnieniu pracowników. Na szczęście do grup zawodowych ukazujących największy niedobór talentów zaliczyli się m.in. inżynierowie. Badani pracodawcy wskazali, iż za główne przyczyny pojawienia się niedoboru talentów odpowiedzialne są takie czynniki jak: brak doświadczenia (16%), brak kompetencji twardych, czyli umiejętności o charakterze technicznym (19%) oraz brak dostępnych kandydatów (36%).

Trudności w pozyskaniu pracowników wpływają na wystąpienie luk w niektórych sektorach zatrudnienia, wymuszając tym samym pójście na ugodę i zatrudnienie kandydatów, którzy nie są w pełni adekwatni do oczekiwań pracodawców potrzebujących specjalistów w danej dziedzinie. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest doszkalanie pracowników podczas okresu zatrudnienia oraz mobilizowanie do podnoszenia kwalifikacji (np. dopłacając im do studiów zaocznych). Dobrzy specjaliści za włożone w nich środki i zaufanie odwdzięczą się szybko satysfakcjonującymi wynikami.

 

Czy każdy inżynier znajdzie pracę marzeń?

Według przeprowadzonych badań w ostatnich latach wynika, iż inżynierowie w całej Polsce nie powinni mieć problemu z zatrudnieniem w najbliższych latach. Są oni cenieni przez pracodawców, jednak są specjalności, w których o wiele łatwiej znaleźć pracę oraz te, w których może być konieczne dłuższe poszukiwanie wakatu.