Jak dowieść swojej racji w dochodzeniu odszkodowania?

adwokat gniezno

Wykupienie polisy zapewnia ochronę kierowcy przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Jednak nie zawsze. Wciąż można spotkać się z zaniżeniem przez ubezpieczycieli wysokości odszkodowania, czy też odmowie jego wypłaty. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Jak dowieść swojej racji?

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia?

Rozczarowanie po otrzymaniu odpowiedzi od ubezpieczyciela odnośnie wypłaty odszkodowania, które nie jest takie, jak być powinno, lub – co gorsza – jest odrzucone, sprawia, że wiele osób poszukuje pomocy prawnika. Wielkość sprawy ukazuje częstotliwość wyszukiwań w wyszukiwarce Google takich fraz, jak np. „adwokat Gniezno — odszkodowania” czy „kancelaria prawna Poznań — ubezpieczenia”.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia firmy ubezpieczeniowe zamieszczają informacje o wyłączeniach, a więc o sytuacjach, w których nie będą odpowiadać za wyrządzone przez kierowcę szkody. W przypadku ubezpieczeń OC ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody, które określa art. 38.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Tak więc odmowa wypłaty odszkodowania ma miejsce w przypadku szkód:

  • Polegających na zniszczeniu lub skażeniu środowiska naturalnego,
  • W bagażu oraz ładunkach, które były przewożone za opłatą,
  • W mieniu właściciela, które spowodował kierowca,
  • W biżuterii, gotówce lub papierach wartościowych.

Prawidłowo napisana reklamacja — czyli jak dowieść swojej racji w dochodzeniu odszkodowania?

W przypadku, w którym firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania, można odwołać się od wydanej decyzji, a więc złożyć reklamację – najlepiej zrobić to w formie pisemnej. Większość towarzystw ubezpieczeniowych w trosce o swoich klientów, umożliwia złożenie takiej reklamacji również drogą elektroniczną.

Sporządzając taką reklamację, można skorzystać z gotowego wzoru lub samodzielnie przygotować odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania, lub niezadowalającej kwoty. W drugim przypadku należy podać na piśmie:

  • Swoje dane osobowe i adresowe;
  • Dane firmy ubezpieczeniowej;
  • Numer sprawy, który jest dostępny we wcześniejszej korespondencji z ubezpieczycielem;
  • Dokładne roszczenie — wskazać kwotę, jaką się oczekuję od ubezpieczyciela;
  • Odpowiednie uzasadnienie — należy podać wszystkie okoliczności, które świadczą o racji poszkodowanego;
  • Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelane odszkodowanie.